:::: ศูนย์ประสานงาน แมน เจริญวัลย์ พรรคประชาธิปัตย์ เขตบึงกุ่ม มีทีมงานจำนวนมากคอยให้บริการพี่น้องชาวบึงกุ่มทุกท่าน สะดวก รวดเร็ว ทั้งรอยยิ้มและความจริงใจ ::::

HomeProfileTeamActivityBuengkumWebboardContact
คณะกรรมการสาขาพรรคประชาธิปัตย์ เขตบึงกุ่ม
Man Charoenwal
ประธานสาขาพรรค

> นายแมน เจริญวัลย์
> โทร. 08-1622-4774

เลขานุการ
> นายอัครพล แสงจันทร์
> โทร. 08-1407-0087
รองเลขานุการ
> น.ส. วิภาพรรณ วิทยานนท์
> โทร. 08-1751-4527
เหรัญญิก
> นางประทิน สังข์ทอง
> โทร. 08-3545-2725
โฆษก
> นายอารุณ ยุติธรรม
> โทร. 08-1612-9640
Pornvisa Chutpotong
กรรมการ
> นางฉลองรัฐ เนคะมัชชะ
> โทร. 08-0538-2034
 
สำนักงานสาขาพรรคประชาธิปัตย์ เขตบึงกุ่ม
๑๑/๔๓ หมู่ที่ ๖ ซอยนวมินทร์ ๖๐ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๙๔๗-๘๖๕๕, แฟ็กซ์ : ๐-๒๙๔๗-๗๒๔๒